SIA "SOAAR" piedalās LIKTA apmācību projektā "IKT nozares uzņēmumu
un partneru apmācības inovatīvajās tehnoloģijās un biznesa attīstībā"
Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/005
(Līg.Nr. L-APA-10-0022).

Vairāk informācijas par projektu:
http://www.likta.lv/